Tận hưởng
mùa lễ hội

cùng SHISEIDO
Tưng bừng lễ hội.
Tỏa sáng làn da.

PHIÊN BẢN GIỚI
HẠN MÙA LỄ HỘI