SKIN CARE BEST SELLERS


Ginza Edit
Introducing New SHISEIDO Makeup: The Products Set to Change Everything
Introducing New SHISEIDO Makeup: The Products Set to Change Everything
Light-as-air textures meet brazenly bold pigments. Discover the new collection that will transform the way you apply and wear color for good
See The Article
Introducing New SHISEIDO Makeup: The Products Set to Change Everything
Introducing New SHISEIDO Makeup: The Products Set to Change Everything

SunCare

Explore

BASK IN LASTING BEAUTY UNDER THE SUN

PLAY MORE WITH THE SWEAT-ACTIVATED PROTECTION OF WETFORCE. MAINTAIN A FRESH, HEALTHY GLOW WITH QUICK DRY TECHNOLOGY. EXPERIENCE 100% BEAUTIFUL PROTECTION. MADE WITH SOUL.

Sports BB Compact
Sports BB

KHÁM PHÁ LÀN DA LÝ TƯỞNG

Để làn da bạn luôn đẹp rạng rỡ từ bên trong, hãy tìm hiểu về làn da của chính bạn và bắt đầu chế độ chăm sóc da riêng theo từng loại da của bạn.

CÙNG BẮT ĐẦU NÀO!

Để được tư vấn chuyên sâu về chăm sóc và trang điểm, hãy liên hệ với chúng tôi để sắp xếp lịch hẹn.

Ginza Edit
The Inks Makeup Range - Featuring Banks - That You Need to Know Now
The Inks Makeup Range - Featuring Banks - That You Need to Know Now
From bold pigments to lacquered finishes and architectural lines, it’s easy to make a graphic lip and eye statement with SHISEIDO’s new calligraphy-inspired makeup line-up
See The Article
The Inks Makeup Range - Featuring Banks - That You Need to Know Now
The Inks Makeup Range - Featuring Banks - That You Need to Know Now