Thông Báo Về Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

1. CÁCH THỨC THU THẬP
2. SỰ ĐỒNG Ý
3. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN
4. THU HỒI SỰ ĐỒNG Ý, TRUY CẬP & CHỈNH SỬA
5. TRẺ EM
6. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN
7. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN
8. THỜI GIAN LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
9. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
10. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam (“Shiseido”; gọi chung là, "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi"), cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị được bảo vệ. Cho các mục đích của Thông Báo này, "Dữ Liệu Cá Nhân" có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào, cho dù có đúng hay không, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng truy cập (hoặc bất kỳ khái niệm hoặc định nghĩa nào tương tự hoặc tương đương một cách đáng kể theo pháp luật hiện hành). Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm dữ liệu sinh trắc học như ảnh, hình ảnh khuôn mặt và video / ghi âm giọng nói.

1. CÁCH THỨC THU THẬP

Thông Báo này giải thích các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, xử lý và bảo vệ các thông tin đó.

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân thông qua, nhưng không giới hạn ở, các phương tiện sau đây:

i) Dữ liệu mà quý vị cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như:

 1. (a) Khi quý vị sử dụng hoặc tương tác với các trang web, nền tảng, môi trường ảo, lời chào mời về sản phẩm và dịch vụ và/hoặc ứng dụng của chúng tôi (cả phiên bản web và phiên bản di động) (gọi chung là, "Nền Tảng" của chúng tôi);
 2. (b) Khi quý vị mua sắm, duyệt trang, truy cập, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền Tảng của chúng tôi;
 3. (c) Khi quý vị mua sắm tại các cửa hàng truyền thống của chúng tôi. Ngoài ra, hình ảnh của quý vị có thể được ghi lại trên camera quan sát (CCTV) trong những lần quý vị mua sắm;
 4. (d) Khi quý vị kết nối với chúng tôi thông qua phương tiện truyền thông xã hội, tham gia các cuộc khảo sát, quảng cáo, chiến dịch và các hoạt động khác của chúng tôi, hoặc tham dự các sự kiện tiếp thị của chúng tôi;
 5. (e) Khi quý vị đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc các thông tin tiếp thị khác;
 6. (f) Khi quý vị đồng ý và chấp thuận trở thành thành viên của chúng tôi và/hoặc tạo tài khoản với chúng tôi, cho dù thông qua phương tiện vật lý hoặc điện tử, hoặc bất kỳ tư cách thành viên chung nào khác mà chúng tôi có với các đối tác của mình;
 7. (g) Khi quý vị tự nguyện chia sẻ với chúng tôi bất kỳ nội dung nào (đề xuất, lời chứng thực, khảo sát hoặc bất kỳ phản hồi nào khác) về trải nghiệm của quý vị trong việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Những nội dung này cũng bao gồm các bài đăng của quý vị trên Nền Tảng của chúng tôi (chẳng hạn như ảnh, video, câu chuyện cá nhân, hay các phương tiện hoặc nội dung tương tự khác); và
 8. (h) Khi quý vị liên lạc với chúng tôi qua dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc qua bất kỳ kênh nào khác (trò chuyện trực tuyến, thư điện tử, tin nhắn văn bản, đường dây trợ giúp qua điện thoại vì bất kỳ lý do gì, để khen ngợi, phản hồi hoặc có yêu cầu, v.v.).

ii) Thu thập dữ liệu tự động

Tùy thuộc vào việc thiết lập trình duyệt internet của quý vị, các danh mục Dữ Liệu Cá Nhân sau đây có thể được thu thập tự động khi quý vị tìm kiếm trên Nền Tảng của chúng tôi, nhờ các công nghệ theo dõi khác nhau, chẳng hạn như cookies của trình duyệt. Thông tin đó có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 1. (a) Thông tin kỹ thuật: địa chỉ IP của quý vị, trình duyệt (loại và phiên bản) quý vị sử dụng, tên của nhà cung cấp quyền truy cập cho quý vị, hệ điều hành và giao diện của quý vị hoặc dữ liệu liên quan đến thiết bị và tùy chọn ngôn ngữ của quý vị;
 2. (b) Dữ liệu kết nối: nhật ký (yếu tố nhận dạng, ngày và giờ kết nối với tài khoản của quý vị và/hoặc với Nền Tảng của chúng tôi);
 3. (c) Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến việc quý vị sử dụng Nền Tảng của chúng tôi: các trang đã xem, trang web mà từ đó quý vị đang truy cập đến chúng tôi, các hành động tìm kiếm của quý vị, các sản phẩm được tìm kiếm, ngày, giờ và thời lượng truy cập của quý vị;
 4. (d) Thông tin liên quan đến vị trí, có thể được lấy từ các thông tin chẳng hạn như địa chỉ IP tại thiết bị của quý vị hoặc tín hiệu GPS tại thiết bị của quý vị; và
 5. (e) Thông tin được thu thập trong và thông qua cookies, bộ nhớ cục bộ, điểm ảnh (pixel) và các công nghệ tương tự.

iii) Dữ liệu chúng tôi nhận được và thu thập từ các nguồn khác

 1. (a) Các bên thứ ba và các đối tác quảng cáo: Chúng tôi có thể lấy Dữ Liệu Cá Nhân từ các bên thứ ba và các nguồn khác, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Việc lấy dữ liệu này có thể xảy ra khi quý vị chấp nhận cookies của chúng tôi trên Nền Tảng, mà sự chấp nhận này sẽ giúp chúng tôi hiểu các hoạt động của quý vị, cách quý vị sử dụng Nền Tảng của chúng tôi, các giao dịch mua mà quý vị thực hiện, quảng cáo mà quý vị xem, bên cạnh những hoạt động khác. Những thông tin đó là cần thiết để chúng tôi tối ưu hóa các chiến dịch truyền thông của mình và đảm bảo rằng chúng tôi không cung cấp cho quý vị những quảng cáo không phù hợp với sở thích và hồ sơ của quý vị.
 2. (b) Đối tác truyền thông xã hội: Tùy thuộc vào sự đồng ý của quý vị đối với việc sử dụng cookies hoặc các công nghệ tương tự, chúng tôi có thể nhận Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị từ các nền tảng mạng xã hội (chẳng hạn như Facebook và Instagram, khi quý vị tự nguyện cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho các nền tảng này theo chính sách của các nền tảng), khi quý vị liên kết tài khoản của mình với chúng tôi tới tài khoản mạng xã hội của quý vị, hoặc khi quý vị sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình để truy cập vào bất kỳ Nền Tảng nào của chúng tôi (ví dụ như để tạo tài khoản với chúng tôi trên Nền Tảng của chúng tôi, để tham gia vào một trong các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi hoặc để mua hàng mà không cần phải tạo tài khoản trên Nền Tảng của chúng tôi) hoặc khi sử dụng các tiện ích mở rộng (plug-ins) của truyền thông xã hội (ví dụ như nút “thích” và “chia sẻ”). Chúng tôi sẽ quản lý Dữ Liệu Cá Nhân đó theo Thông Báo này. Để tránh nhầm lẫn, việc chỉ sử dụng Nền Tảng của chúng tôi thường không liên quan đến các hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân hay chuyển giao hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân bởi hoặc cho các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, tùy thuộc vào lựa chọn cookies hoặc thiết lập bảo mật của quý vị, các nền tảng mạng xã hội có thể thu thập và xử lý một cách độc lập Dữ Liệu Cá Nhân về hoặc liên quan đến quý vị để cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm cả quảng cáo từ Shiseido. Để biết thêm thông tin về phạm vi và mục đích mà Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị được các nền tảng mạng xã hội này xử lý, vui lòng tham chiếu đến thông báo về quyền riêng tư của các nền tảng này.

Nếu quý vị cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba cho chúng tôi, quý vị phải có được sự đồng ý cần thiết từ bên thứ ba đó để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Bên Thứ Ba cho chúng tôi, và để chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó theo Thông Báo này và tất cả pháp luật hiện hành.

Chúng tôi có thể cập nhật Thông Báo này tùy từng thời điểm bằng cách đăng các phiên bản cập nhật trên Nền Tảng của chúng tôi, và hoặc bằng cách gửi thư điện tử cho quý vị. Việc quý vị tiếp tục trở thành thành viên, tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng sẽ được xem là quý vị đồng ý, và chấp nhận, tất cả các thay đổi được thực hiện trong mỗi phiên bản cập nhật.

Vui lòng kiểm tra lại Thông Báo thường xuyên để biết thông tin cập nhật về cách chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.

2. SỰ ĐỒNG Ý

Chúng tôi không thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị (trừ trường hợp được pháp luật cho phép và ủy quyền). Bằng cách cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho chúng tôi, quý vị tại đây đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình từ các nguồn được nêu trong Mục 1 của Thông Báo này và cho các mục đích nêu trong Mục 3 của Thông Báo này.

Các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (a) họ và tên của quý vị; (b) địa chỉ nhà; (c) tuổi và ngày sinh; (d) địa chỉ thư điện tử; (e) số điện thoại di động; (f) giới tính và, chỉ khi thích hợp, (g) tên người dùng và mật khẩu của quý vị; (h) địa chỉ thanh toán và giao hàng; (i) số định danh cá nhân; (j) thông tin về da và/hoặc sức khỏe (chẳng hạn như đặc điểm thể chất của quý vị, mối quan tâm chăm sóc da và/hoặc chế độ chăm sóc da, loại da, tình trạng da và các loại thuốc tương tự); (k) nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc; (l) dữ liệu sinh trắc học; (m) thông tin thanh toán và tài chính (ví dụ như thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ); (n) lịch sử mua hàng; (o) sở thích về sản phẩm và sở thích về kênh truyền thông; (p) dữ liệu liên lạc (chẳng hạn như lịch sử liên lạc hoặc phản hồi của quý vị với chúng tôi); (q) thông tin kỹ thuật về tương tác của quý vị với Nền Tảng của chúng tôi (chẳng hạn như loại và cấu hình của thiết bị hoặc trình duyệt của quý vị, địa chỉ IP, múi giờ, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ quý vị truy cập, URL của trang web mà quý vị được dẫn chiếu đến và lịch sử duyệt web của quý vị); và (r) thông tin khác như được yêu cầu một cách hợp lý để chúng tôi thực hiện các mục đích nêu trong Mục 3 dưới đây, phù hợp với tất cả pháp luật hiện hành.

3. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho các mục đích sau đây:

 1. 1. cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 2. 2. cung cấp cho quý vị thông tin về các sản phẩm và chiến dịch từ chúng tôi, Tập Đoàn Shiseido và các bên thứ ba là đối tác kinh doanh của chúng tôi qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại, thư bưu điện và các dịch vụ mạng xã hội, bao gồm cả thông báo hàng đã về thêm (khi chúng tôi có được sự đồng ý của quý vị hoặc được phép làm như vậy theo pháp luật hiện hành);
 3. 3. đưa quý vị vào cơ sở dữ liệu và tài sản bảo đảm của chúng tôi cho các cơ hội cũng như chiến dịch bán hàng và tiếp thị của chúng tôi;
 4. 4. điều chỉnh quảng cáo trên Nền Tảng của chúng tôi, nền tảng mạng xã hội và các nơi khác theo sở thích của quý vị, sử dụng các biểu mẫu và lịch sử giao dịch với chúng tôi;
 5. 5. cho phép quý vị mua các sản phẩm và dịch vụ được chào bán, bao gồm cả việc thiết lập tài khoản cho mục đích thanh toán;
 6. 6. đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị;
 7. 7. tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của quý vị với chúng tôi;
 8. 8. quản lý tài khoản của quý vị với chúng tôi;
 9. 9. gửi cho quý vị các mẫu sản phẩm và/hoặc sản phẩm;
 10. 10. thông báo cho quý vị về các cập nhật, thay đổi và phát triển liên quan đến chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi;
 11. 11. thông báo cho quý vị về những thay đổi quan trọng đối với Thông Báo này, và các thay đổi đối với các chính sách hoặc dịch vụ khác của chúng tôi;
 12. 12. cung cấp cho quý vị các tư vấn phù hợp với cá nhân quý vị (cho dù được tiến hành trực tiếp hay từ xa), và quản lý mọi cuộc hẹn liên quan;
 13. 13. phản hồi các câu hỏi hoặc nhận xét từ quý vị;
 14. 14. quản lý nhận xét và đánh giá của quý vị về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 15. 15. duy trì và vận hành Nền Tảng, đồng thời đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin;
 16. 16. quản lý các hoạt động hành chính và kinh doanh của chúng tôi;
 17. 17. phòng ngừa và phát hiện gian lận và bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp nào đối với Nền Tảng của chúng tôi;
 18. 18. đảm bảo hoạt động kinh doanh và phục hồi sau sự cố (chẳng hạn như tạo ra các bản sao lưu);
 19. 19. liên kết các bên thứ ba là đối tác kinh doanh và bên xử lý dữ liệu (cho dù ở trong nước hay ở nước ngoài) cho các mục đích nêu trong mục này;
 20. 20. lập hồ sơ khách hàng, khảo sát thị trường, và nghiên cứu để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị;
 21. 21. để lưu giữ hoặc lưu trữ tài liệu và dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, phân tích thống kê, báo cáo nội bộ và các mục đích nghiên cứu;
 22. 22. ngăn ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm cũng như phân tích và quản lý các rủi ro thương mại, hoặc bất kỳ khiếu nại nào mà quý vị đưa ra;
 23. 23. bảo vệ và thực thi các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng và nghĩa vụ pháp lý của Shiseido (bao gồm các bên liên kết và nhân sự) của Shiseido;
 24. 24. bảo vệ lợi ích của Shiseido trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc vụ kiện nào;
 25. 25. thực hiện các lợi ích hợp pháp của Shiseido hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, phù hợp với pháp luật hiện hành;
 26. 26. tuân thủ các yêu cầu pháp lý áp dụng, các tiêu chuẩn ngành liên quan và các chính sách của chúng tôi hoặc để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra do bất kỳ cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan quản lý nào tiến hành;
 27. 27. xử lý các giao dịch thanh toán hoặc tín dụng;
 28. 28. bất kỳ mục đích nào khác mà quý vị đã cung cấp thông tin cho chúng tôi; và
 29. 29. bất kỳ mục đích nào khác có liên quan hợp lý đến những điều trên hoặc để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi trong quá trình hoặc liên quan đến việc chúng tôi đưa ra các lời chào hàng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý vị.

4. THU HỒI SỰ ĐỒNG Ý, TRUY CẬP & CHỈNH SỬA

Nếu quý vị muốn thu hồi sự đồng ý nhận thông tin về các sản phẩm và chiến dịch mới, hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác, quý vị có thể làm như vậy bằng cách:

 1. 1. hủy đăng ký Nền Tảng của chúng tôi;
 2. 2. nhấp vào liên kết “Hủy Đăng Ký" trong (các) thư điện tử chúng tôi gửi cho quý vị;
 3. 3. liên lạc với Nhân Viên Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử dưới đây; hoặc
 4. 4. gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

Quý vị cũng có thể thu hồi sự đồng ý của mình và yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê ở trên trong Mục 3 bằng cách: (a) liên lạc với Nhân Viên Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử bên dưới; hoặc (b) viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới. Xin lưu ý rằng nếu quý vị chọn thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, chúng tôi có thể không cung cấp cho quý vị một số hoặc tất cả các dịch vụ của chúng tôi hoặc quý vị không thể sử dụng Nền Tảng. Xin lưu ý rằng việc thu hồi sự đồng ý không ảnh hưởng đến quyền tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi khi việc thu thập, sử dụng và tiết lộ mà không có sự đồng ý theo yêu cầu hoặc sự cho phép pháp luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ đều chính xác và đầy đủ theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Quý vị đồng ý chỉ gửi Dữ Liệu Cá Nhân chính xác và không gây hiểu lầm cũng như luôn được cập nhật. Chúng tôi có thể xác minh Dữ Liệu Cá Nhân do quý vị cung cấp như một phần của quy trình xác minh người dùng của chúng tôi hoặc theo yêu cầu pháp luật hiện hành.

Quý vị có quyền yêu cầu được truy cập và chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị. Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc truy cập và/hoặc chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, vui lòng liên lạc với Nhân Viên Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử dưới đây.

Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị trong sớm hơn vòng 30 ngày hoặc trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. TRẺ EM

Nền Tảng của chúng tôi hướng tới và được thiết kế cho người từ 16 tuổi trở lên sử dụng. Chúng tôi không có ý định thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không thể xác minh liệu người dùng Nền tảng có dưới 16 tuổi hay không và do đó, chúng tôi khuyên cha mẹ hoặc người giám hộ nên tham gia vào các hoạt động trực tuyến của con cái họ để đồng ý hoặc ngăn không cho Dữ liệu cá nhân của con họ bị thu thập, sử dụng , được tiết lộ và / hoặc được xử lý bởi chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập Dữ liệu Cá nhân từ một đứa trẻ dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ xóa Dữ Liệu Cá Nhân đó khỏi nội dung lưu trữ của mình càng sớm càng tốt. Nếu bạn trên 16 tuổi nhưng dưới 18, bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn đã có được chấp thuận từ cha/mẹ hoặc người giám hộ của bạn, và việc bạn sử dụng Dịch Vụ nằm dưới sự quản lý và trách nhiệm của cha/mẹ hoặc người giám hộ của bạn.

6. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi đã yêu cầu rõ ràng và đã có sự đồng ý của bạn để làm như vậy (trừ trường hợp được pháp luật cho phép).

TDữ Liệu Cá Nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được lưu trữ, xử lý, chuyển giữa và truy cập từ các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ (“USA”) và các quốc gia khác mà có thể khác quốc gia cư trú của bạn. Một số quốc gia đó có pháp luật và quy định mà có thể không đảm bảo mức độ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân giống như Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được cung cấp một tiêu chuẩn bảo vệ theo yêu cầu của luật về bảo mật dữ liệu hiện hành và được xử lý theo Thông Báo này, bất kể Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được lưu trữ hoặc truy cập từ đâu.

6.1 Tiết lộ cho các công ty liên kết thuộc Tập Đoàn Shiseido

 1. Tập đoàn Shiseido bao gồm một số công ty liên kết và pháp nhân ở cả trong và ngoài Việt Nam. Để biết thêm thông tin về các công ty liên kết và pháp nhân của chúng tôi, vui lòng xem https://corp.shiseido.com/en/company/structure. Chúng tôi có thể tiết lộ, khi thích hợp và ở mức độ cần thiết, Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các công ty liên kết và pháp nhân nêu trên (bao gồm cả những công ty ở Nhật Bản và Hoa Kỳ) nhằm mục đích báo cáo doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường và phân tích, hỗ trợ bất kỳ sự sáp nhập thực tế hoặc dự kiến nào, tổ chức lại, tái cấu trúc, mua lại hoặc các giao dịch hoặc thủ tục tương tự của công ty liên quan đến tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi, quản lý quan hệ khách hàng và các mục đích có liên quan khác, hoặc cho các mục đích khác được nêu trong Mục 3 ở trên. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp cho các công ty liên kết và pháp nhân của chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân mà họ cần cho các mục đích đó và chúng tôi yêu cầu họ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó theo pháp luật và quy định hiện hành và theo Thông báo này và không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào mục đích khác.

6.2 Tiết lộ cho các bên thứ ba là đối tác kinh doanh

 1. Chúng tôi dựa vào các bên thứ ba là đối tác kinh doanh ở cả trong và ngoài Việt Nam, để thay mặt chúng tôi thực hiện nhiều dịch vụ khác nhau. Khi làm như vậy và nếu bạn đã đồng ý, Shiseido có thể cho phép các bên thứ ba là đối tác kinh doanh sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm, để nghiên cứu và phân tích thị trường, để quản lý quan hệ khách hàng, để thực hiện các đơn đặt hàng của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ được mua qua Nền Tảng hoặc cho các mục đích khác được nêu trong Mục 3 ở trên. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp cho các bên thứ ba là đối tác kinh doanh của mình Dữ Liệu Cá Nhân mà họ cần để thực hiện các dịch vụ của mình và chúng tôi yêu cầu họ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó theo pháp luật và quy định hiện hành và theo Thông Báo này, và không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.
 2. Một số bên thứ ba là đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể hoạt động như một bên kiểm soát dữ liệu trong quá trình cung cấp các dịch vụ cụ thể cho bạn. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của họ có thể phải tuân theo các điều kiện được thỏa thuận giữa bạn và họ. Khi bạn chấp nhận các dịch vụ của họ, việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đối với các dịch vụ của họ sẽ tuân theo các thông báo quyền riêng tư hiện hành của họ. Bạn phải gửi đến họ mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của họ.
 3. Nền tảng của chúng tôi cũng có thể chứa các liên kết đến các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (mặc dù trên đó có thể hiển thị lô-gô hoặc nhãn hiệu của chúng tôi). Trong phạm vi tối đa được phép theo pháp luật hiện hành, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề sau đây đối với các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ: (a) các chính sách về quyền riêng tư và dữ liệu; (b) việc sử dụng cookie; (c) nội dung hoặc bảo mật; hoặc (d) các hành vi và thiếu sót khác. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các thông báo về quyền riêng tư áp dụng cho các trang web, ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà họ thu thập từ bạn.

6.3 Tiết lộ cho bên thứ ba xử lý dữ liệu

 1. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, ở cả trong và ngoài Việt Nam, để giúp chúng tôi duy trì và vận hành Nền Tảng, để thay mặt chúng tôi thực hiện các mục đích nêu trong Mục 3 ở trên, vì chúng tôi có thể thấy cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch của bạn với chúng tôi, và/hoặc vì các lý do khác liên quan đến hoạt động của Nền Tảng và hoạt động kinh doanh của Shiseido (ví dụ: quản lý các máy chủ đám mây), và họ có thể nhận Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho những mục đích này. Chúng tôi chỉ cung cấp cho họ Dữ Liệu Cá Nhân mà họ cần để thay mặt chúng tôi cung cấp các dịch vụ này. Chúng tôi yêu cầu các công ty này bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo pháp luật, quy định hiện hành và theo Thông Báo này, đồng thời không sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

6.4 Tiết lộ khác

 1. Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để thực hiện các hướng dẫn của bạn và, nếu có liên quan để, (a) tuân thủ các yêu cầu theo pháp luật và quy định; (b) bảo vệ, thực thi và/hoặc bảo vệ các quyền và/hoặc tài sản của Shiseido, khách hàng và nhân viên của Shiseido; và hoặc (c) thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn của khách hàng, Shiseido hoặc công chúng. Điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với bất kỳ cá nhân nào, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý theo luật định và/hoặc cơ quan quản lý ngành nhằm mục đích tuân thủ pháp luật hoặc quy định hiện hành và với bất kỳ ai mà Shiseido đã chuyển giao hoặc có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình (ví dụ: đối với các nhà đầu tư tiềm năng và thực tế và các bên thứ ba có liên quan khác trong trường hợp bán hàng tiềm năng hoặc đã hoàn thành hoặc giao dịch công ty khác có liên quan đến Shiseido và/hoặc bất kỳ bên liên kết nào của Shiseido).

6.5 Các đối tác truyền thông xã hội và kỹ thuật số

 1. Để chia sẻ nội dung trên hoặc thông qua phương tiện truyền thông xã hội, Nền Tảng của chúng tôi có thể sử dụng các chức năng, liên kết hoặc biểu tượng thuộc sở hữu của các đối tác truyền thông xã hội và kỹ thuật số của chúng tôi. Ví dụ, việc sử dụng có thể bao gồm các nút thích hoặc chia sẻ trên các mạng xã hội như Facebook hoặc Instagram. Các chức năng như vậy cho phép bạn xem nội dung hoặc chia sẻ nội dung, sở thích và quan điểm về hoặc liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang sử dụng các công cụ trực tuyến như Google, Facebook hoặc Instagram (Google Analytics, Facebook Custom Audience hoặc API Chuyển đổi) để tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu của mình và đảm bảo phân phối nội dung quảng cáo phù hợp nhất với bạn. Nhà cung cấp các công cụ, chức năng, liên kết hoặc biểu tượng này có thể trực tiếp nhận dạng bạn khi bạn sử dụng nó, hoặc ngay cả khi bạn không sử dụng nó nhưng (i) bạn có tài khoản với mạng xã hội hoặc nền tảng đó, hoặc (ii) bạn đã được biết và nhận dạng bởi các nhà cung cấp như vậy. Ngay khi bạn xem nội dung hoặc chia sẻ nội dung, sở thích và quan điểm, các đối tác của chúng tôi có thể kết nối các hoạt động của bạn trên Nền Tảng của chúng tôi với thông tin khác mà họ đã sở hữu về bạn với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu.
 2. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các chức năng tương tự (ví dụ từ Facebook) để xây dựng đối tượng tương tự như hồ sơ của bạn nhằm cho phép chúng tôi hoặc các thương hiệu khác của Tập Đoàn Shiseido nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng phù hợp với hồ sơ của bạn.
 3. Việc xử lý dữ liệu ở trên chịu sự điều chỉnh của các thông báo quyền riêng tư của đối tác của chúng tôi với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên truy cập và kiểm tra thông báo quyền riêng tư của các công cụ trực tuyến đó và để thay đổi tùy chọn quảng cáo hoặc cookie của bạn trên các trang web hoặc nền tảng đó nếu bạn muốn chọn không tham gia nội dung quảng cáo.

7. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi duy trì các quy trình, tiêu chuẩn và biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ Dữ Liệu Cá nhân thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Khi nhận được Dữ Liệu Cá nhân của bạn, cho dù thông qua phương pháp thu thập vật lý hay điện tử, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó theo một cách hợp lý và phù hợp trong từng trường hợp. Các biện pháp đó có thể bao gồm các biện pháp hành chính, biện pháp vật lý, biện pháp kỹ thuật hoặc kết hợp các biện pháp nêu trên.

Khi tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá nhân của bạn qua internet, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp thận trọng hợp lý để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào Dữ Liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có việc truyền dữ liệu nào qua internet có thể được đảm bảo là hoàn toàn bảo mật và bạn thừa nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua internet.

Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn chọn chia sẻ ở các khu vực công khai, chẳng hạn như các tính năng cộng đồng của Nền Tảng của chúng tôi hoặc các khu vực xã hội khác, theo định nghĩa được coi là công khai và bất kỳ ai truy cập vào nền tảng liên quan đều có thể nhìn thấy.

8. THỜI GIAN LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ Liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật hiện hành. Sau khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ hủy hoặc ẩn danh bất kỳ tài liệu nào chứa Dữ Liệu Cá nhân của bạn một cách an toàn và bảo mật.

9. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Thông Báo này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

10. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn truy cập hoặc chỉnh sửa bất kỳ Dữ Liệu Cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, gửi khiếu nại liên quan đến Dữ Liệu Cá nhân của bạn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về Dữ Liệu Cá nhân của bạn, vui lòng liên lạc với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi bằng cách liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dpo@scv.shiseido.vn. Ngoài ra, bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Người tiếp nhận: Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SHISEIDO VIỆT NAM
Lầu 27, Vietcombank Tower, 05 Công Trường Mê Linh,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đối Với Các Yêu Cầu Chung: chamsockhachhang@scv.shiseido.vn

Xin lưu ý rằng để xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng.


Ngày 11 Tháng 4 Năm 2023