BẢO TÀNG CUỘC SỐNG VÀ VẺ ĐẸP

Khơi nguồn vẻ đẹp.

150 YEARS OF JAPANESE SKINCARE INNOVATION
SHISEIDO GINZA TOKYO
Kéo xuống

TRÌNH CHIẾU PHIM

BỘ PHIM VỀ THƯƠNG HIỆU

Khơi nguồn vẻ đẹp.
BẢO TÀNG CUỘC SỐNG VÀ VẺ ĐẸP

Khơi nguồn vẻ đẹp.

BỘ PHIM VỀ THƯƠNG HIỆU

Khơi nguồn vẻ đẹp.
BẢO TÀNG CUỘC SỐNG VÀ VẺ ĐẸP

Khơi nguồn vẻ đẹp.

Cùng SHISEIDO nói về vẻ đẹp

Vẻ đẹp của cuộc sống đã định hình công việc và tư tưởng của chúng tôi trong suốt 150 năm.

Chúng tôi tin vào
sức mạnh của vẻ đẹp

Chính sức mạnh nội tại có thể thắp lên ánh sáng trong mỗi cá nhân không phân biệt chủng tộc, lứa tuổi và giới tính, và thắp nên động lực thúc đẩy họ tiến về phía trước.

Chúng tôi tin vào
bản chất của vẻ đẹp

Những bí ẩn tinh tế của cơ thể chúng ta được SHISEIDO liên tục khám phá và thấu hiểu bằng cách nghiên cứu các cơ chế của sự sống.

Và chúng tôi tin vào
giá trị của vẻ đẹp

Những phẩm chất đích thực của con người đáng để chúng ta theo đuổi và trau chuốt cho dù phải mất bao lâu.

Bởi vì những gì chúng ta tích lũy ngày hôm nay sẽ quyết định vẻ đẹp của bạn trong tương lai.

Mời bạn đến đây.
Chúng ta sẽ cùng nhau nói về vẻ đẹp.

TRÌNH
CHIẾU PHIM

BỘ PHIM VỀ THƯƠNG HIỆU
Khơi nguồn vẻ đẹp.BẢO TÀNG CUỘC SỐNG VÀ VẺ ĐẸP

Khơi nguồn vẻ đẹp.

150 YEARS OF JAPANESE SKINCARE INNOVATIONSHISEIDO GINZA TOKYOBẢO TÀNG CUỘC SỐNG VÀ VẺ ĐẸP

Khơi nguồn vẻ đẹp.

SHISEIDO GINZA TOKYO - 150 YEARS OF JAPANESE SKINCARE INNOVATION

From life comes beauty.